24

lis

Održana je konferencija za medije i predstavljanje projekta

Dana 3. rujna 2019. u Vijećnici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek održana je konferencija za medije i predstavljanje projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike – HKO-ELE“. Projekt je odobren u sklopu poziva „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja” i financira se iz Europskog socijalnog fonda (ESF). Cilj ovog projekta […]

24

lis

Potpisan ugovor o financiranju projekta – HKO-ELE

U petak, 22. ožujka 2019. godine održana je svečanost potpisivanja i uručivanja ugovora za Poziv „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja” iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020. Dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, prof.dr.sc. Drago Žagar, potpisao je ugovor o financiranju projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe[…]