Izrađene Smjernice za verifikaciju alokacije ECTS bodova

U okviru projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike HKO-ELE“ napravljeno je vrlo vrijedno istraživanje studentskog mišljenja o ECTS bodovima pridruženim predmetima na preddiplomskim studijima. U sklopu projekta razvijena je metodologija, provedeno je istraživanje u dvije akademske godine, prikupljeni su podaci, napravljene analize i diseminirani rezultati. Rezultati istraživanja objedinjeni su publikaciji Smjernice za verifikaciju alokacije ECTS bodova koju su izradili članovi projektnog tima Prof. dr. sc. Andrea Aglić Aljinović i Prof. dr. sc. Davor Petrinović s Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Više na -> Smjernice za verifikaciju alokacije ECTS bodova