UP.03.1.1.03 Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike - HKO-ELE

Ukupna vrijednost projekta: 3.991.805,70 kn
Ukupna dodijeljena bespovratna sredstva: 3.991.805,70 kn
Trajanje projekta: 22.03.2019. – 22.03.2022. (36 mjeseci)
Izvor financiranja: Europski socijalni fond, Poziv „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“
Referentni broj poziva: UP.03.1.1.03

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Nositelj projekta

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Web stranica: https://www.ferit.unios.hr/
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Danijel Topić

images
images
images
images
images
images
images
images

Ciljevi projekta

Izraditi standarde zanimanja i standarde kvalifikacija te unaprijediti i modernizirati postojeće sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike, uključujući informacijsku i komunikacijsku tehnologiju.

Unaprijediti nastavničke kompetencije kroz stručno usavršavanje zaposlenika visokoobrazovnih ustanova u području elektrotehnike, uključi informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Izraditi nove alate u svrhu unapređenja postupaka osiguravanja kvalitete obrazovanja u području elektrotehnike, uključujući informacijsku i komunikacijsku tehnologiju u 5 partnerskih visokoobrazovnih ustanova.

Očekivani rezultati projekta

Izrađena 2 standarda zanimanja i razvijena 3 standarda kvalifikacija za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike, uključujući informacijsko-komunikacijske tehnologije

Unaprijeđeno 14 studijskih programa u području elektrotehnike, uključujući i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Izrađena 3 nova alata koji doprinose osiguranju kvalitete provedbe studijskih programa u području elektrotehnike te informacijsko-komunikacijskih tehnologija (Metodologija, Smjernice, Informacijski sustav)

Unaprijeđene kompetencije nastavnog osoblja partnerskih visokoobrazovnih ustanova znanjima i vještinama potrebnim za kvalitetno osmišljavanje i provođenje studijskih programa zasnovanih na ishodima učenja, sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Značaj projekta

Sektor elektrotehnike, uključujući područja (elektro)energetike, robotike, biomedicinskog inženjerstva, tehnologije naprednih komponenata i posebno područje informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), predstavlja jedan od najpropulzivnijih sektora, zbog čega je važnost sadržaja i izvedbe studijskih programa u ovome području od iznimnog značaja za razvoj gospodarstva, ali i društva u cjelini.

Usklađivanje potreba tržišta rada i obrazovnih programa neophodan je proces kako bi se osobama nakon obrazovanja, odnosno stjecanja određene obrazovne kvalifikacije, omogućio brži ulazak na tržište rada, a istovremeno poslodavcima osigurala kvalificirana radna snaga koja posjeduje znanja i vještine koje su im potrebne.

Sukladno tome, projekt HKO-ELE svojim aktivnostima predviđa suradnju sa svim relevantnim dionicima u procesu izrade standarda zanimanja, s posebnim naglaskom na uključivanje poslodavaca u definiranje ključnih poslova i kompetencija u profilima zanimanja u području elektrotrehnike.

Sustav kvalifikacija, koje odgovaraju potrebama gospodarstva, će se u navedenom području urediti na temelju Zakona o Hrvatskom kvalifikacijom okviru (HKO) te metodologije propisane Pravilnikom o Registru HKO-a.

14

Studijskih programa

5

Visokoobrazovnih ustanova

60

Članova nastavnog osoblja