Radni sastanak skupina za izradu standardan kvalifikacija 7/2021

U petak 9. srpnja 2021. s početkom u 11.00 sati održan je sastanak užih radnih skupina za izradu standarda kvalifikacija Magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijsko komunikacijskih tehnologija i Magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike. Sastanak je održan u Bijeloj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te online.

Na sastanku su sudjelovali: prof. dr. sc. Nino Stojković (RITEH), izv. prof. dr. sc. Danijel Topić (FERIT), prof. dr. sc. Davor Petrinović (FER), izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić (FERIT), prof. dr. sc. Sanda Pleslić (FER), prof. dr. sc. Marko Bosiljevac (FER), prof. dr. sc. Mojmil Cecić (FESB) i izv. prof. dr. sc. Ivica Jurić-Grgić (FESB) te su preko videoveze na sastanku sudjelovali izv. prof. dr. sc. Ivana Palunko (UNIDU), prof. dr. sc. Saša Vlahinić (RITEH), prof. dr. sc. Snježana Rimac-Drlje (FERIT), izv. prof. dr. sc. Krešimir Grgić (FERIT), prof. dr. sc. Andrea Aglić-Aljinović (FER), prof. dr. sc. Damir Seršić (FER), prof. dr. sc. Srećko Krile (UNIDU), izv. prof. dr. sc. Marko Bosiljevac (FER) i doc. dr. sc. Rene Prenc (RITEH).

Prof. dr. sc. Davor Petrinović prezentirao je obvezne skupove ishoda učenja te izborne skupove ishoda za SK „Magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijske i komunikacijske tehnologije – bežične tehnologije“. Članovi radne skupine su se složili oko prijedloga obveznih i izbornih skupova ishoda učenja te će se predloženi skupovi ishoda unijeti u registar HKO. Izv. prof. dr. sc. Danijel Topić prezentirao je obvezne skupove ishoda učenja te izborne skupove ishoda za SK „Magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike – elektroenergetika“. Članovi radne skupine su se složili oko prijedloga obveznih i izbornih skupova ishoda učenja te će se predloženi skupovi ishoda unijeti u registar HKO. Pod točkom Razno raspravljalo se o preostalim aktivnostima na projektu.