Jednodnevna edukaciju za članove uže radne supine za izradu standarda zanimanja

Održana je jednodnevna edukaciju za članove uže radne supine za izradu standarda  zanimanja  „Osnove metodologije Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira za izradu Standarda zanimanja i  pripadajućih kompetencija“ te sastanak uže radne skupine, koji su organizirani u okviru projekta „Primjena Hrvatskog kvalifikacijskog okvira za sveučilišne studijske programe u području elektrotehnike – HKO- ELE“.

Edukacija i sastanak su se održali 2. i 3. rujna 2019.  na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.  Na sastanku su analizirani predlošci anketnog upitnika za poslodavace u svrhu izrade standarda zanimanja  te definirani nazivi standarda zanimanja koji će biti predloženi u sklopu projekta.